• Buila-Vânturarita

    Parcul Național

    Buila-Vânturarita

logo-articole.jpg

Componenţa Consiliului Consultativ al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa a fost propusă de către Administraţia parcului şi aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 323/04.04.2018


pdf-file-icon.png

OM_323_din_04.04.2018_CC_BUILA


Regulament de organizare şi funcţionare


Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ al Administraţiei PNBV, adoptat în şedinţa din data de 29.11.2007.

pdf-file-icon.png

Regulament_CC_PNBV


Funcţionare şi atribuţii

Ordinul MMGA nr. 568/2006

Art. 2. Consiliului Consultativ al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa funcţionează ca organism consultativ al Structurii de Administrare a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu.

Art. 3. Consiliului Consultativ este format din reprezentanţi ai persoanelor juridice propuse de către Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa şi agreate de conducerea instituţiilor nominalizate în prezentul ordin.

Art. 4. Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa are obligaţia de a furniza membrilor Consiliului Consultativ toate informaţiile cu privire la problemele intervenite în administrarea parcului, în vederea exprimării unui punct de vedere.

Art. 5. Administraţia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Art. 19. (2) Pe lângă structurile de administrare special constituite se înfiinţează consilii consultative de administrare, alcătuite din reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale, care deţin cu orice titlu suprafeţe, bunuri sau au interese în permetrul ori în vecinătatea ariei naturale protejate şi care sunt implicate şi interesate în aplicare măsurilor de protecţie, în conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei.
(3) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor consultative de administrare se propun de către administraţia ariei naturale protejate şi se aprobă de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate.


Consiliul Consultativ este format din reprezentanţi ai instituţiilor/organizaţiilor:

1. Ministerul Mediului
2. Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea
3. Consiliul Judeţean Vâlcea
4. Primăria Oraşului Băile Olăneşti
5. Primăria Comunei Costeşti
6. Primăria Comunei Bărbăteşti
7. Primăria Comunei Stoeneşti
8. Primăria Oraşului Horezu
9. Agenţia de Protecţie a Mediului Vâlcea
10. Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Vâlcea
11. Administrația Bazinală de Apă Olt
12. Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea
13. Direcţia Silvică Vâlcea
14. Ocolul Silvic Romani
15. Ocolul Silvic Rm. Vâlcea
16. Ocolul Silvic Horezu
17. Ocolul Silvic Privat Buila-Horezu
18. Ocolul Silvic Obârşia Lotrului Voineasa
19. Garda Forestieră Vâlcea
20. AJVPS Vâlcea
21. AVPS Horezu
22. Asociaţia de Vânătoare Pajura
23. Obştea de moşneni Cheia
24. Obştea de moşneni Bărbăteşti
25. Obstea de moşneni Olăneşti
26. Asociaţia Obştilor Buila Horezu
27. Arhiepiscopia Râmnicului
28. Mănăstirea Bistriţa
29. Mănăstirea Arnota
30. Schitul Pătrunsa
31. Schitul Pahomie
32. Schitul Iezer
33. Protoeria Horezu
34. Parohia Costeşti
35. Parohia Pietreni
36. Parohia Bărbăteşti
37. Parohia Cheia
38. Parohia Olănesti
39. Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
40. Grupul Şcolar Economic “Justinian Marina” Băile Olăneşti
41. Grupul Şcolar C-tin Brâncoveanu Horezu
42. Şcoala cu clasele I-VIII Ferigile - Costeşti
43. Şcoala cu clasele I-VIII Bărbăteşti
44. Şcoala cu clasele I-VIII Bodeşti
45. Şcoala cu clasele I-VIII Cheia
46. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vâlcea
47. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea
48. Serviciul Public Judeţean Salvamont Vâlcea
49. Postul de Poliţie Costeşti
50. Postul de Poliţie Bărbăteşti
51. Poliţia Oraş Băile Olăneşti
52. Societatea Naţională a Sării S.A – Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea
53. Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea – Sectorul Bistriţa
54. Asociaţia Kogayon
55. Asociaţia Tin Eco Art Horezu
56. Organizaţia Cercetaşii României – centrul local Rm. Vâlcea
57. Asociaţia Depresiunii Horezu
58. Clubul de Turism Alpin Vânturariţa
59. Clubul Sportiv Loviştea
60. Clubul Alpin Român
61. Societatea Progresul Silvic – Filiala Cozia Vâlcea
62. Asociaţia Alpin Club Vâlcea
63. SC Ciech Soda Romania
64. SC Oltchim SA


Întalnirile consiliului consultativ

19 Februarie 2008 (procesul verbal + lista participantilor)

29 noiembrie 2007 (procesul verbal al intalnirii)

24 - 25 aprilie 2007 (proces verbal)

4 - 25 aprilie 2007 (not?)

5 - 6 octombrie 2006 (proces verbal)

5 - 6 octombrie 2006 (not?)