• Buila-Vânturarita

    Parcul Național

    Buila-Vânturarita

Componenţa Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa a fost propusă de către Administraţia parcului, avizată de către Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii şi aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1136/12.12.2019.

pdf-file-icon.png

Ordin_CS_PNBV


Funcţionare şi atribuţii


Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice


Art. 19. (4) Structurile de administrare special constituite sunt îndrumate de un consiliu ştiinţific, cu rol de autoritate ştiinţifică, pe teritoriul ariei naturale protejate.


(5) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor ştiinţifice se propun de către administraţia ariilor naturale protejate, cu avizul Academiei Române şi se aprobă de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate.


Regulament de funcţionare

pdf-file-icon.png

Regulamentul Consiliului Stiintific al Parcului National Buila Vanturarita.


Membrii Consiliului Ştiinţific:

Dr. Danut CĂLIN
Presedinte CS al Parcului National Buila Vanturarita. Cercetator la Institutul de Geografie al Academiei Romane.


Dr. Simona MIHĂILESCU
Biolog, Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii


Dr. Gheorghe PLOAIE
Biolog, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii Vâlcea


Dr. Corin DOBRINESCU
Geolog, şef arii protejate Ageţia Judeţeană de Protecţie a Mediului Vâlcea


Lect. univ. Dr. Monica Angela NEBLEA
Lector universitar dr. Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică


Dr. Magdalena POPESCU
Biolog Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, director delegat


Ing. Ion OPRESCU
Silvicultor, Direcţia Silvică Rm. Vâlcea


Drd. Florin STOICAN
Geolog, preşedinte Asociaţia Kogayon


Dr. Ing. Gheorghe MOHANU
Silvicultura, Consilier Stiintific la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului Bucuresti


Cristian LASCU
Speologie, Redactor Şef, National Geografic - România


Ciprian OPRICA
Inginer Silvic


Alexandru Cosmin CĂLIN
Geograf


Întâlniri

Decizii luate la intalnirea din 29-30 noiembrie 2007

pdf-file-icon.png

Hotărâri Consiliu Științific


pdf-file-icon.png

Proces Verbal CS 18-02-08