• Buila-Vânturarita

    Parcul Național

    Buila-Vânturarita

Pedologie

Solurile din Masivul Buila-Vânturariţa, fiind în mare parte formate pe substrat calcaros, nu prezintă o mare diversificare, fiind diferite doar din cauza tipului de asociaţii vegetale care s-au format pe acestea.
În ansamblu, între solurile Parcul Naţional Buila-Vânturariţa predominante sunt redzinele datorită configuraţiei calcaroase a masivului.

În etajul fagului se întâlnesc soluri podzolice humico-feriiluviale, brune acide de pajisti alpine şi de pădure, cu reacţie acidă şi grade diferite de podzolizare.

În etajul coniferelor se întâlnesc soluri podzolice, brune acide şi podzolice humico feriiluviale.

În crăpăturile stâncilor se întâlneste sol turbos pe care s-au instalat specii cu adaptări speciale - hasmofite.

În lungul văilor se întâlnesc soluri aluviale.


Hartă realizată în cadrul proiectului Asociaţiei Kogayon "Implementarea Reţelei Ecologice Europene NATURA 2000 pe teritoriul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa şi realizarea Planului de Management al parcului" finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu si cofinanţat de RNP Romsilva

 

Harta Pedologica