• Buila-Vânturarita

    Parcul Național

    Buila-Vânturarita

Specificul zonei, arhitectură, tradiţii, obiceiuri, meşteşuguri

Specificul zonei ,tradiţiile, obiceiurile şi meşteşugurile sunt strâns legate de principalele ocupaţii ale localnicilor: păstoritul, prelucrarea lemnui şi a pietrei, pomicultura, apicultura.
Zona este vestită pentru olărit (ceramica de Horezu), covoare olteneşti, obiecte artizanale din lemn, meşteri dulgheri si tâmplari, portul şi tradiţiile pastoreşti, produsele tradiţionale locale: fructe, ţuică, brânzeturi, miere şi alte produse derivate din acestea.

Arhitectura specifică zonei este bazată pe prelucrarea lemnului şi a pietrei, cele mai la îndemână materiale în zona Olteniei de sub munte. Casele construite aici sunt cu pridvor (prispă) în faţă, sub care de obicei se află beciul. Temelia este construită din piatră zidită cu mortar, pereţii sunt construiţi din bârne din lemn tencuite, acoperişurile sunt acoperite cu şindrilă (şiţă). Magaziile (căsoaie) şi adăposturile pentru animale (grajduri, fânare) sunt construite tot din lemn.