• Buila-Vânturarita

    Parcul Național

    Buila-Vânturarita

Localităţile din zonă – scurt istoric

La poalele Masivului Buila-Vânturariţa sunt câteva localităţi străvechi: Oraşul Horezu, Comuna Costeşti (satele Costeşti, Bistriţa, Pietreni şi Văratici), Comuna Bărbăteşti (satele Bărbăteşti, Bodeşti, Negruleşti şi Bârzeşti), Comuna Stoeneşti, Comuna Păuşeşti, Oraşul Băile Olăneşti (satele Cheia, Tisa, Comanca, Gurguiata).


Prezenţa omului în aşezările de pe văile râurilor care curg la poalele Builei este foarte veche. Vestigiile neolitice descoperite în peşteri şi în preajma primelor vetre ale satelor atestă locuirea acestor meleaguri ferite de calamităţi din cele mai vechi timpuri. În Costeşti a fost descoperită cultura Ferigile, din a doua epocă a fierului. Doi fraţi, Bărbat şi fratele său Litovoi, au fost conducători ai primelor organizaţii de tip feudal din Ţara Românească (sec. XIII). Urmaşii lui Bărbat se spune că ar fi întemeiat Bărbăteştiul.


În continuare istoria locurilor gravitează în jurul numeroaselor aşezăminte monahale din zonă: Mănastirea Bistriţa, Mănăstirea Arnota, Mănăstirea Hurez, Mănăstirea Sărăcineşti, Schitul Pahomie, Schitul Pătrunsa, Schitul Păpuşa, Schitul 44 Izvoare, Schitul Peri, Schitul Iezer, Schitul Bradu, Schitul Jgheaburi, Mănăstirea Frăsinei.