• Buila-Vânturarita

    Parcul Național

    Buila-Vânturarita


Denumirea proiectului:

Revizuirea Planului de Management integrat al Parcului Național Buila-Vânturarița, al siturilor ROSCI0015-Buila-Vânturarița și ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița, precum și al rezervațiilor naturale incluse în acestea.


Despre Proiect:

Beneficiar: RNP Romsilva Administratia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa RA
Scopul proiectului: Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/ menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de interes conservativ din Parcul Naţional Buila Vânturărița, siturile Natura 2000, rezervatiile naturale și monumente ale naturii suprapuse, prin revizuirea planului de management integrat.

Valoarea totală a proiectului: 8.126.508,09 lei (din care 6.907.531, 93 lei reprezintă cofinanţare din  Fondul de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 şi 1.218.976,16 lei reprezintă contribuţia de la bugetul de stat).

Data începerii proiectului: 07.03.2022

Data finalizării proiectului: 31.12.2022

Codul MY SMIS: 152274

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4  - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”


Detalii Proiect

În data de 07.02.2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și RNP Romsilva-Administrația Parcului Național Buila-Vânturarița , în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, au semnat contractul de finanțare în cadrul proiectului „Revizuirea Planului de Management integrat al Parcului Național Buila-Vânturarița, al siturilor ROSCI0015-Buila-Vânturarița și ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița, precum și al rezervațiilor naturale incluse în acestea”, cod MYSMIS 152274, cu perioada de implementare de 22 luni, între 07.02.2022-31.12.2023


Parteneri

Obiective:

Obiectivele proiectului:

O.1. Actualizarea și completarea informaţiilor ştiinţifice ale ariilor naturale protejate în vederea fundamentării eficiente a obiectivelor de conservare şi a măsurilor de management ce vor fi propuse în planul de management integrat revizuit

O.2. Conștientizarea populaţiei privind importanţa conservării biodiversităţii în siturile NATURA 2000

O.3. Întărirea capacităţii instituţionale a Administratorului în vederea îmbunătăţirii gestionării parcului național, a siturilor Natura 2000, a rezervatiilor naturale și monumentor naturii vizate de proiect


Activități

 


Comunicare:

Articole și informații utile:

Rezultate:

Contact:

Administrația Parcului Național Buila Vânturarița, tel/fax 0250/860.157, www.buila.ro, pnbuila@yahoo.com, Str. Pieței Nr.7, Horezu, Vâlcea, 245800.