• Buila-Vânturarita

    Parcul Național

    Buila-Vânturarita


Denumirea proiectului:

Revizuirea Planului de Management integrat al Parcului Național Buila-Vânturarița, al siturilor ROSCI0015-Buila-Vânturarița și ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița, precum și al rezervațiilor naturale incluse în acestea.


Despre Proiect:

Beneficiar: RNP Romsilva Administratia Parcului Naţional Buila-Vânturariţa RA
Scopul proiectului: Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/ menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de interes conservativ din Parcul Naţional Buila Vânturărița, siturile Natura 2000, rezervatiile naturale și monumente ale naturii suprapuse, prin revizuirea planului de management integrat.

Valoarea totală a proiectului: 8.126.508,09 lei (din care 6.907.531, 93 lei reprezintă cofinanţare din  Fondul de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 şi 1.218.976,16 lei reprezintă contribuţia de la bugetul de stat).

Data începerii proiectului: 07.03.2022

Data finalizării proiectului: 31.12.2022

Codul MY SMIS: 152274

Proiect finaţat de Uniunea Europeană din Fondul de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4  - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”


Detalii Proiect

În data de 07.02.2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și RNP Romsilva-Administrația Parcului Național Buila-Vânturarița , în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare , au semnat contractul de finanțare în cadrul proiectului „Revizuirea Planului de Management integrat al Parcului Național Buila-Vânturarița, al siturilor ROSCI0015-Buila-Vânturarița și ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița, precum și al rezervațiilor naturale incluse în acestea”, cod MYSMIS 152274, cu perioada de implementare de 22 luni, între 07.02.2022-31.12.2023


Parteneri

Obiective:

Obiectivele proiectului:

O.1. Actualizarea și completarea informaţiilor ştiinţifice ale ariilor naturale protejate în vederea fundamentării eficiente a obiectivelor de conservare şi a măsurilor de management ce vor fi propuse în planul de management integrat revizuit

O.2. Conștientizarea populaţiei privind importanţa conservării biodiversităţii în siturile NATURA 2000

O.3. Întărirea capacităţii instituţionale a Administratorului în vederea îmbunătăţirii gestionării parcului național, a siturilor Natura 2000, a rezervatiilor naturale și monumentor naturii vizate de proiect


Activități și rezultate proiect

1 cerere de finanțare încărcată în MySmis

1 metodologie de inventariere pentru habitatele de interes comunitar

1 studiu privind inventarierea și cartarea pentru 17 tipuri de habitate

1 studiu privind evaluarea stării de conservare pentru 17 tipuri de habitate

1 set de măsuri de conservare pentru pentru 17 tipuri de habitate

1 metodologie de inventariere pentru speciile de plante

1 studiu privind inventarierea și cartarea pentru 33 specii de plante

1 studiu privind evaluarea stării de conservare pentru 33 specii de plante

1 set de măsuri de conservare pentru 33 specii de plante

1 set de măsuri de conservare pentru 33 specii de plante

33 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de plante de interes conservativ vizate

1 metodologie de inventariere pentru speciile de mamifere exclusiv chiroptere

1 studiu privind inventarierea și cartarea pentru 8 specii de mamifere exclusiv chiroptere

1 studiu privind evaluarea stării de conservare pentru 8 specii de mamifere exclusive

1 set de măsuri de conservare pentru 8 specii de mamifere exclusiv chiroptere

8 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de mamifere (exclusiv chiroptere) de interes conservativ vizate

1 metodologie de inventariere pentru speciile de chiroptere

1 studiu privind inventarierea și cartarea pentru 15 specii de chiroptere

1 studiu privind evaluarea stării de conservare pentru 15 specii de chiroptere

1 set de măsuri de conservare pentru 15 specii de chiroptere

15 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de chiroptere de interes conservativ vizate

1 metodologie de inventariere pentru speciile de peşti

1 studiu privind inventarierea și cartarea pentru 3 specii de peşti

1 studiu privind evaluarea stării de conservare pentru 3 specii de peşti

1 set de măsuri de conservare pentru 3 specii de peşti

3 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de peşti de interes conservativ vizate

1 metodologie de inventariere pentru speciile de herpetofaună

1 studiu privind inventarierea și cartarea pentru 5 specii de herpetofaună

1 studiu privind evaluarea stării de conservare pentru 5 speciide herpetofaună

1 set de măsuri de conservare pentru 5 specii de herpetofaună

5 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de herpetofaună de interes conservativ vizate

1 metodologie de inventariere pentru speciile de nevertebrate

1 studiu privind inventarierea și cartarea pentru 5 specii de nevertebrate

1 studiu privind evaluarea stării de conservare pentru 5 specii de nevertebrate

1 set de măsuri de conservare pentru 5 specii de nevertebrate

5 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de nevertebrate de interes conservativ vizate

1 metodologie de inventariere pentru speciile de păsări

1 studiu privind inventarierea și cartare pentru 76 specii de păsări

1 studiu privind evaluarea starii de conservare pentru 76 specii de păsări

1 set de măsuri de conservare pentru 76 specii de păsări

76 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de păsări de interes conservativ vizate

1 Propunere de completare/revizuire pentru 15 formulare de caracterizare a ariilor naturale protejate din arealul PNBV

1 studiu privind utilizarea terenurilor şi regimul juridic

1 studiu privind condiţiilor litologice, geomorfologice, hidrologice şi pedologice pentru teritoriul vizat de proiect

1 Studiu privind impactul antropic la nivelul PNBV

1 Studiu socio-economic aferent comunităților locale din PNBV, siturilor Natura 2000 ROSCI0015 - Buila-Vanturarita, ROSPA0025 Cozia - Buila-Vanturarita (portiunea care se suprapune cu PNBV), inclusiv rezervatiile suprapuse cu acestea

1 Raport privind nivelul de cunoaștere a sitului și a problematicii protecției naturii – faza inițială, la începutul proiectului

1 Raport privind cadrul atitudinal al comunităților locale față de siturile vizate (viziunea de management, analiza stakeholderilor identificarea nevoilor comunităților sociale, identificare serviciilor oferite de sit);

1 Raport privind nivelul de cunoaștere a siturilor și a problematicii protecției naturii – faza finală, la finalizarea proiectului

1 Strategie de turism revizuită pentru PNBV împreună cu ariile naturale protejate care se suprapun

1 bază de date GIS

18 hărți tematice

6 seturi de hărți (distribuţie tipuri de habitate, distribuţie specii, presiuni la nivelul ariei naturale protejate, ameninţări la nivelul ariei naturale protejate, distribuţie impacturi asupra speciilor, distribuţie impacturi asupra habitatelor)

1 Plan de management integrat al Parcului Național Buila-Vanturarita și al siturilor Natura 2000 ROSCI0015 - Buila-Vanturarita, ROSPA0025 Cozia - Buila-Vanturarita (portiunea care se suprapune cu PNBV) si al rezervațiilor conexe

1 Decizie Etapă de încadrare pentru Plan de management integrat al Parcului Național Buila-Vanturarita și al siturilor Natura 2000 ROSCI0015 - Buila-Vanturarita, ROSPA0025 Cozia - Buila-Vanturarita (portiunea care se suprapune cu PNBV) si al conexe

1 plan de management aprobat

50 persoane (comunități locale) consultate/ informate în cadrul sesiunilor

175 elevi informați

100 de persoane participante la întâlniri

1 listă cu observaţii la planul de management

1 raport de activitate initial

8 rapoarte de progress

1 raport de activitate final

40 persoane participante la 2 conferințe

1 secțiune web

2 comunicate de presă

2 articole de presă

1 placa permanent

3 rapoarte de audit financiar

8 persoane instruite (1 curs legislație de mediu organizat)

Echipement elecronice (1 Aparat foto, 1 Card memorie, 1 Obiectiv foto, 1 Rucsac aparat foto, 2 Camere monitorizare, 3 Laptop-uri, 3 Licențe Windows, 1 Multifunctionala)

Echipemant outdoor (7 per.  Bocanci 3 sezoane,7 per. Bocanci scurti, 7 buc Pantaloni 3 sezoane, 7 biuc Suprapantaloni, 7 buc Jacheta, 7 buc Polar, 7 buc Tricou, 7 buc Parazapezi, 7 buc Manusi, 7 buc Rachete zapada Rucsac)

1 Autovehicul


Comunicare:

Articole și informații utile:

Rezultate:

Contact:

Administrația Parcului Național Buila Vânturarița, tel/fax 0250/860.157, www.buila.ro, pnbuila@yahoo.com, Str. Pieței Nr.7, Horezu, Vâlcea, 245800.