• Buila-Vânturarita

    Parcul Național

    Buila-Vânturarita

REZULTATELE PROIECTULUI

1. 1 cerere de finantare elaborata si încarcata în MySmis (inclusiv anexe)
2. 1 metodologie de inventariere pentru habitatele de interes comunitar elaborata
3. 1 studiu privind inventarierea si cartarea pentru 17 tipuri de habitate elaborat
4. 1 studiu privind evaluarea starii de conservare pentru 17 tipuri de habitate elaborat
5. 1 set de masuri de conservare pentru pentru 17 tipuri de habitate elaborat
6. 17 protocoale de monitorizare elaborate pentru tipurile de habitate de interes comunitar vizate
7. 1 metodologie de inventariere pentru speciile de plante elaborata
8. 1 studiu privind inventarierea si cartarea pentru 33 specii de plante elaborat
9. 1 studiu privind evaluarea starii de conservare pentru 33 specii de plante elaborat
10. 1 set de masuri de conservare pentru 33 specii de plante elaborat
11. 33 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de plante de interes conservativ vizate
12. 1 metodologie de inventariere pentru speciile de mamifere exclusiv chiroptere elaborata
13. 1 studiu privind inventarierea si cartarea pentru 8 specii de mamifere exclusiv chiroptere elaborat
14. 1 studiu privind evaluarea starii de conservare pentru 8 specii de mamifere exclusiv chiroptere elaborat
15. 1 set de masuri de conservare pentru 8 specii de mamifere exclusiv chiroptere elaborat
16. 8 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de mamifere (exclusiv chiroptere) de interes conservativ vizate
17. 1 metodologie de inventariere pentru speciile de chiroptere elaborata
18. 1 studiu privind inventarierea si cartarea pentru 15 specii de chiroptere elaborat
19. 1 studiu privind evaluarea starii de conservare pentru 15 specii de chiroptere elaborat
20. 1 set de masuri de conservare pentru 15 specii de chiroptere elaborat
21. 15 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de chiroptere de interes conservativ vizate
22. 1 metodologie de inventariere pentru speciile de pesti elaborata
23. 1 studiu privind inventarierea si cartarea pentru 3 specii de pesti elaborat
24. 1 studiu privind evaluarea starii de conservare pentru 3 specii de pesti elaborat
25. 1 set de masuri de conservare pentru 3 specii de pesti elaborat
26. 3 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de pesti de interes conservativ vizate
27. 1 metodologie de inventariere pentru speciile de herpetofauna elaborata
28. 1 studiu privind inventarierea si cartarea pentru 5 specii de herpetofauna elaborat
29. 1 studiu privind evaluarea starii de conservare pentru 5 speciide herpetofauna elaborat
30. 1 set de masuri de conservare pentru 5 specii de herpetofauna elaborat
31. 5 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de herpetofauna de interes conservativ vizate
32. 1 metodologie de inventariere pentru speciile de nevertebrate elaborata
33. 1 studiu privind inventarierea si cartarea pentru 5 specii de nevertebrate elaborat
34. 1 studiu privind evaluarea starii de conservare pentru 5 specii de nevertebrate elaborat
35. 1 set de masuri de conservare pentru 5 specii de nevertebrate elaborat
36. 5 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de nevertebrate de interes conservativ vizate
37. 1 metodologie de inventariere pentru speciile de pasari elaborata
38. 1 studiu privind inventarierea si cartare pentru 76 specii de pasari elaborat
39. 1 studiu privind evaluarea starii de conservare pentru 76 specii de pasari elaborat
40. 1 set de masuri de conservare pentru 76 specii de pasari elaborat
41. 76 protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile de pasari de interes conservativ vizate
42. 1 Propunere de completare/revizuire pentru 15 formulare de caracterizare a ariilor naturale protejate din arealul PNBV elaborata
43. 1 studiu privind utilizarea terenurilor si regimul juridic elaborat
44. 1 studiu privind conditiilor litologice, geomorfologice, hidrologice si pedologice pentru teritoriul vizat de proiect elaborat
45. 1 Studiu privind impactul antropic la nivelul PNBV elaborat
46. 1 Studiu socio-economic aferent comunitatilor locale din PNBV, siturilor Natura 2000 ROSCI0015 - Buila-Vanturarita,
ROSPA0025 Cozia - Buila-Vanturarita (portiunea care se suprapune cu PNBV), inclusiv rezervatiile suprapuse cu acestea
elaborat
47. 1 Raport privind nivelul de cunoastere a sitului si a problematicii protectiei naturii – faza initiala, la începutul proiectului elaborat
48. 1 Raport privind cadrul/configuratiile atitudinale ale comunitatilor locale fata de siturile vizate de proiect (viziunea de management
asupra siturilor, analiza stakeholder-ilor, identificarea nevoilor comunitatilor sociale în raport cu situl, identificare serviciilor ce arputea fi oferite de sit, formularea viziunii de management a sitului etc.) elaborat
49. 1 Raport privind nivelul de cunoastere a siturilor si a problematicii protectiei naturii – faza finala, la finalizarea proiectului elaborat
50. 1 Strategie de turism revizuita pentru PNBV împreuna cu ariile naturale protejate care se suprapun elaborata
51. 1 baza de date GIS realizata
52. 18 harti tematice realizate
53. 6 seturi de harti (distributie tipuri de habitate, distributie specii, presiuni la nivelul ariei naturale protejate, amenintari la nivelul
ariei naturale protejate, distributie impacturi asupra speciilor, distributie impacturi asupra habitatelor) realizate
54. 1 Plan de management integrat al Parcului National Buila-Vanturarita si al siturilor Natura 2000 ROSCI0015 - Buila-Vanturarita, ROSPA0025 Cozia - Buila-Vanturarita (portiunea care se suprapune cu PNBV) si a rezervatiilor 2.808 Rezervatia Naturala
Padurea Valea Cheii, 2.804 Rezervatia Naturala Muntele Stogu, 2.783 Pestera Caprelor, 2.785 Pestera Liliecilor, 2.786 Pestera Munteanu-Murgoci, 2.787 Pestera Pagodelor, 2.788 Pestera Rac, 2.789 Pestera Valea Bistrita, 2.790 Pestera cu Lac, 2.791
Pestera cu Perle, 2.792 Pestera Arnautilor, 2.793 Pestera Clopot elaborat
55. 1 Decizie Etapa de încadrare pentru Planul de management integrat al Parcului National Buila-Vanturarita si al siturilor Natura
2000 ROSCI0015 - Buila-Vanturarita, ROSPA0025 Cozia - Buila-Vanturarita (portiunea care se suprapune cu PNBV) si a
rezervatiilor 2.808 Rezervatia Naturala Padurea Valea Cheii, 2.804 Rezervatia Naturala Muntele Stogu, 2.783 Pestera Caprelor, 2.785 Pestera Liliecilor, 2.786 Pestera Munteanu-Murgoci, 2.787 Pestera Pagodelor, 2.788 Pestera Rac, 2.789 Pestera Valea Bistrita, 2.790 Pestera cu Lac, 2.791 Pestera cu Perle, 2.792 Pestera Arnautilor, 2.793 Pestera Clopot elaborata
56. 1 Plan de Management aprobat
57. 50 persoane (comunitati locale) consultate/ informate în cadrul sesiunilor
58. 175 elevi informati
59. 100 de persoane participante la întâlniri
60. 1 lista cu observatii la planul de management (va centraliza observatiile de la toate întâlnirile) realizata
61. 1 raport de activitate initial elaborat
62. 8 rapoarte de progres (trimestriale) elaborate
63. 1 raport de activitate final elaborat
64. 40 persoane participante la 2 conferinte
65. 1 sectiune web realizata
66. 2 comunicate de presa publicate
67. 2 articole de presa publicate
68. 1 placa informativa realizata si amplasata
69. 3 Rapoarte de audit financiar elaborate
70. 9 persoane instruite (1 curs legislatie de mediu organizat)
71. 1 Administratie cu capacitate administrativa îmbunatatita (1 buc Aparat foto, 1 buc Card memorie, 1 buc Obiectiv foto, 1 buc Rucsac aparat foto, 2 buc Camere monitorizare, 3 buc Laptop, 3 buc Licenta Windows 10 Pro, 1 buc Multifunctionala, 7 buc Bocanci 3 sezoane, 7 buc Bocanci scurti, 7 buc Pantaloni 3 sezoane, 7 buc Suprapantaloni, 7 buc Jacheta, 7 buc Polar, 7 buc Tricou, 7 buc Parazapezi, 7 buc Manusi, 7 buc Rachete zapada, 7 buc Rucsac, 1 buc autovehicul)
72. 20 % cresterea gradului de constientizare a populatiei din zona vizata de proiect